נכסים לדוגמה

כותרת אלמנט

תאריך רכישה: יולי 2017
סוג הנכס: FAMILY
כתובת: 4072 Morning Peace St.
עלות רכישה:123,000$
שווי כיום: 175,000$
תשואה על ערך הנכס: 1.42%

כותרת אלמנט

תאריך רכישה: יוני 2017
סוג הנכס: FAMILY
כתובת: 6396 Extreme Shear Ave. #103
עלות רכישה:165,000$
שווי כיום: 229,000$
תשואה על ערך הנכס: 1.39% 

כותרת אלמנט

תאריך רכישה: דצמבר 2017
סוג הנכס: CONDO
כתובת: 3663 Villa Knolls
עלות רכישה:88,000$
שווי כיום: 108,000$
תשואה על ערך הנכס: 1.23% 

כותרת אלמנט

תאריך רכישה: נובמבר 2017
סוג הנכס: CONDO
כתובת: 3661 VILLA KNOLLS
עלות רכישה:88,000$
שווי כיום: 108,000$
תשואה על ערך הנכס: 1.23% 

כותרת אלמנט

תאריך רכישה: מאי 2018
סוג הנכס: CONDO
כתובת: 4730 E Craig #1167
עלות רכישה:86,000$
שווי כיום: 88,000$
תשואה על ערך הנכס: 1.02% 

כותרת אלמנט

תאריך רכישה: אוגוסט 2018
סוג הנכס: CONDO
כתובת: CRAIG #2093
עלות רכישה:82,000$
שווי כיום: 88,000$
תשואה על ערך הנכס: 1.07% 

כותרת אלמנט

תאריך רכישה: אוגוסט 2018
סוג הנכס: FAMILY
כתובת: 3307 Dragon Fly
עלות רכישה:165,000$
שווי כיום: 195,000$
תשואה על ערך הנכס: 1.18% 

כותרת אלמנט

תאריך רכישה: אוגוסט 2018
סוג הנכס: FAMILY
כתובת: 1600 N Torrey Pines Drive #102
עלות רכישה:112,000$
שווי כיום: 131,000$
תשואה על ערך הנכס: 1.17%